De montage van Keralit in zes stappen

Keralit is een kunststof gevelbekleding die eenvoudig te plaatsen is. De sleufgaten aan de bovenzijde zorgen er voor dat de gevelpanelen snel te bevestigen zijn. De diverse hulpprofielen garanderen een strak resultaat. Onderstaand zes stappen voor een succesvolle montage van Keralit.

Stap 1: Een goede achterconstructie

Achter Keralit gevelbekleding is een ventilerende constructie nodig, meestal uitgevoerd in duurzaam houten regelwerk. Een spouw van minimaal 20 mm garandeert voldoende ventilatie, met onder- en bovenaan minimaal 50 cm2 ventilatieopeningen per strekkende meter. Om indringen van ongedierte in de spouw te voorkomen worden grote openingen afgedekt met geperforeerde plat- of hoekprofielen.

Verticaal regelwerk

Voor goede ventilatie is verticaal regelwerk nodig. Hart op hart 300 mm vormt dat een prima achterconstructie voor een horizontaal aangebrachte gevelbekleding van Keralit sponningdelen of potdekseldelen. Bij een eventuele verticale montage van Keralit sponningdelen is het nodig om over dit verticale regelwerk een tweede, horizontaal regelwerk te plaatsen of om de horizontale regels in te kepen of te onderbreken. Voor een strak eindresultaat dient het regelwerk goed te worden uitgelijnd.

Dampopen folie

Om vochtbelasting van het binnenblad door condensvorming of regendoorslag te voorkomen, is het gebruikelijk om tegen het binnenblad een folie te plaatsen. Dit is een waterkerende dampopen folie, en dus geen dampremmende folie. Dampremmende of dampdichte lagen behoren zich altijd aan de binnenzijde van de constructie te bevinden.

Stap 2: Aanbrengen van de basisprofielen

Op het regelwerk komen de basisprofielen voor de montage van de Keralit gevelbekleding. Aanbrengen van deze (aluminium) profielen kan met rvs-schroeven met een platte kop, op een h.o.h.-afstand van 300 mm.

Startprofiel

Voor horizontale gevelbekleding begint u met een startprofiel. Let er daarbij op dat de onderzijde van het Keralit gevelpaneel 15 mm lager komt te liggen dan de onderzijde van het startprofiel. Verticale gevelbekleding start aan de onderzijde met een omrandingsprofiel. Omdat dit profiel als kader in het zicht blijft is dit uitgevoerd in Keralit, in dezelfde kleur als de gevelpanelen. Het kader is voorzien van gestanste gaten ten behoeve van de waterafvoer.

Monteren van het aluminium startprofiel
Monteren van het aluminium hoekprofiel

Hoekprofielen

Op het regelwerk komen ook al de inwendige hoekprofielen en eventuele andere basisprofielen. Houd bij de montage van de profielen rekening met de eigen dikte van het materiaal. Om de gevelbekleding volledig vlak aan te kunnen brengen, is het nodig om het regelwerk ter plaatse zo te verjongen dat de profielen vlak verzonken liggen in het regelwerk.

Stap 3: Montage van de Keralit gevelpanelen

De gevelpanelen van Keralit hebben een overlengte van enkele centimeters. De delen dienen op haaksheid te worden gecontroleerd en afgezaagd. Ze zijn op lengte te zagen met een normaal, fijn getand cirkelzaagblad. Bij gevelpanelen met een houtpatroon is het verstandig om meerdere pakken met elkaar te mixen. Dit helpt om een ongewenste repetitie in het gevelbeeld te voorkomen.

Keralit schroeven

Keralit gevelpanelen zijn eenvoudig te monteren doordat ze aan de bovenzijde zijn voorzien van een strook met sleufgaten. Met speciale Keralit schroeven zijn de delen snel te bevestigen. Ook hiervoor geldt een h.o.h.-afstand van maximaal 300 mm.

Op lengte zagen van de panelen
Bevestigen van het Keralit gevelpaneel

Verwijder na de bevestiging direct de beschermfolie, alvorens het volgende deel te monteren. Zo kunt u elk deel visueel controleren en eventueel direct vervangen, zonder dat u daarvoor volgende gevelpanelen hoeft te verwijderen.

Houd bij de bevestiging van Keralit gevelpanelen rekening met een thermische werking van de delen van 1 mm per m1.

Stap 4: Gevelpanelen verlengen

Keralit gevelpanelen hebben een lengte van 6 meter. Als een gevel langer is, zijn er verschillende methodes om de gevel te bekleden. De eerste optie is om verticaal een basis verbindingsprofiel op het regelwerk te monteren. Na het aanbrengen van de gevelpanelen komt hier een Keralit T-profiel als afdekker overheen. Deze werkwijze deelt de gevel middels verticale lijnen op in vlakken.

Zonder verbindingsprofiel

Het is ook mogelijk om de opdeling in vlakken op subtielere wijze te maken. Hierbij brengt u een doorgaande verticale voeg aan tussen de gevelvlakken, zonder dat daar een afdekker overheen komt. De delen moeten op voldoende afstand van elkaar worden geplaatst om de thermische werking op te kunnen vangen. Op elk gevelpaneel komt een eindkapje om de open kopse kanten dicht te zetten. Het regelwerk achter de voeg dient te als bescherming te worden voorzien van een strook EPDM.

Een derde optie is om te werken met wildverband in de gevelpanelen. Op de koppeling tussen twee gevelpanelen komt dan steeds een Keralit verbindingsstuk.

Stap 5. Aansluiten op ramen en dergelijke

Ramen, deuren en erkers en dergelijke vragen extra aandacht in de detaillering van een Keralit gevel.

Met de vele beschikbare hulpprofielen is voor vrijwel elke onderbreking van de gevel wel een passende aansluiting te maken, of het raam nu gelijk ligt met het gevelvlak of daar juist achter of voor ligt. Met hoekprofielen is een prima overgang te maken, ook het verlengd eindprofiel biedt een goede oplossing bij renovatie.

Bevestigen van de eindkap
Gevelpaneel met eindkap

Bij uit de gevel stekende delen, kan ook een beëindiging worden gemaakt in de gevelbekleding. In dat geval eindigt het Keralit gevelpaneel op 10 mm afstand van het betreffende gevelpaneel. Een eindkapje dicht de kopse kant van het gevelpaneel af. De achterliggende lat blijft hiermee deels in het zicht en heeft dus een bescherming en afwerking nodig.

Voor de aansluiting van Keralit gevelbekleding aan de bovenzijde op een trim van een plat dak of de kraal van een goot, zijn speciale daktrimprofielen beschikbaar.

Keralit heeft voor diverse aansluitingen principedetails ontwikkeld.

Stap 6. Bekledingsprofielen

Na de montage van de basisprofielen en het plaatsen van de Keralit gevelpanelen, resteert alleen nog het aanbrengen van de afdekprofielen op hoeken en randen en aansluitingen. Deze Keralit afdekprofielen klikken in de basisprofielen. Het volstaat om de profielen met een rubber hamer voorzichtig in de basisprofielen te tikken. Daarna kan de beschermfolie worden verwijderd.

De stappen en aandachtspunten voor de montage van Keralit zijn ook te zien in een serie montagevideo’s, gepresenteerd door Joep van Deudekom. Ook heeft Keralit een montagehandleiding online staan.

Kunststof gevelbekleding van Keralit laten plaatsen

Kunststof gevelbekleding van Keralit laten plaatsen kan door vrijwel elke aannemer en de betere ZZP’er. De kunststof gevelbekleding van Keralit is door zijn detaillering en hulpprofielen eenvoudig en snel te monteren. Keralit is een fraai materiaal met een lange levensduur, verkrijgbaar in drie profileringen: sponningdeel 143 mm, sponningdeel 190 mm en een potdekselprofiel. Keralit is verkrijgbaar via een groot aantal verkoopadressen door heel Nederland.

Vraag gratis kleurmonsters aan

Wilt u een aantal kleuren in het echt zien? Of wilt u verschillende modellen gevelbekleding met elkaar vergelijken? Vraag dan gratis kleurmonsters aan.