Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT | SCHOONDERWOLF GROEP B.V.

Van toepassing op: Keralit

Laatste update: mei 2021

Dit is de het privacy statement van de Schoonderwolf Groep B.V. en haar dochtervennootschappen, gevestigd aan de Archimedesstraat 5, 7701 SG te Dedemsvaart, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08174471 (hierna te noemen: “Schoonderwolf” of “wij”).

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij, als verwerkingsverantwoordelijke, van of over u verkrijgen via onze websites, merken, dochtervennoten en andere juridisch aan ons gelieerde organisaties.

Contactgegevens:

Schoonderwolf Groep B.V.
https://www.schoonderwolf.nl
Archimedesstraat 5, 7701 SG te Dedemsvaart

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement of de manier hoe Schoonderwolf persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar: privacy@schoonderwolf.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Schoonderwolf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Schoonderwolf heeft verstrekt. Voor de meeste persoonsgegevens geldt de rechtsgrond dat de verwerking noodzakelijk is om de contractuele afspraken tussen u en Schoonderwolf te kunnen nakomen, zoals:

 • Bestellen en leveren van producten en diensten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • Werven en selecteren van nieuwe werknemers

De gegevens die wij in dat kader verzamelen en verwerken zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Contactgegevens (telefoonnummer, emailadres, functie)
 • Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, KVK-nummer, BTW-nummer)
 • Financiële gegevens (IBAN, alleen wanneer u deze aan ons verstrekt)
 • Sollicitatiegegevens (curriculum vitae en motivatiebrief, alleen wanneer u deze aan ons verstrekt)

Ook verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens vanuit gerechtvaardigd belang. Ons doel hierbij is om:

 • Onderhouden en uitbreiden van (zakelijke) contacten
 • Het verbeteren van het inzicht in het aankoopproces
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure; u kunt zich altijd hiervoor afmelden
 • Verzenden van promotiemateriaal en/of productsamples
 • Verzenden van aanbiedingen of u op de hoogte houden van productinformatie
 • Informatie te verzamelen of te communiceren rondom onze productontwikkeling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Schoonderwolf analyseert uw gedrag op de eigen websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De gegevens welke wij in dat kader verzamelen en verwerken zijn:

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Online identificatoren (locatiegegevens, login gegevens van onze portaal, internet browser en apparaat type)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De websites en/of diensten van Schoonderwolf hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden door Schoonderwolf of een bezoeker ouder dan 16 is. Als er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@schoonderwolf.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Schoonderwolf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met dochtervennootschappen van de Schoonderwolf Groep B.V. voor vergelijkbare producten en diensten, maar alleen als dit nodig is om het doel te bereiken waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Heeft u hier vragen over dan kunt u een email sturen naar: privacy@schoonderwolf.nl.

Schoonderwolf deelt uw persoonsgegevens niet met andere organisaties buiten de Schoonderwolf Groep B.V., behalve:

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de contractuele overeenkomst met u;
 • Om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting;
 • Om te kunnen voldoen aan uw opdrachtverzoek zoals het verzenden van een productsample, promotiemateriaal of het toesturen van informatie van onze handelspartners.

Voor onze producten en diensten is het soms nodig dat wij met externe organisaties samenwerken, denk aan de leverancier van onze bestelportal of de organisatie die onze e-mail verzorgt. Zulke bedrijven verwerken mogelijk dan in onze opdracht persoonsgegevens en worden ‘Verwerkers’ genoemd. Met al deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schoonderwolf blijft verantwoordelijk voor alle Verwerkers die wij inschakelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Schoonderwolf gebruikt op haar websites verschillende soorten cookies (technische, functionele, analytische en tracking cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
U kunt bij een websitebezoek zelf bepalen of u alle soorten cookies accepteert, of alleen bepaalde typen cookies.

Daarnaast kan u elke internetbrowser zo instellen dat deze helemaal geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/hoe-verwijder-ik-cookies-van-mijn-computer/

Hoe persoonsgegevens zijn beveiligd

Schoonderwolf neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico’s. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via privacy@schoonderwolf.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonderwolf en heeft u het recht om uw gegevens mee te nemen als dat technisch mogelijk is (dataportabiliteit).

Wilt u gebruik maken van uw AVG-rechten of heeft u andere vragen of opmerkingen over de manier hoe Schoonderwolf omgaat met uw persoonsgegevens, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@schoonderwolf.nl.

Wij zullen uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. Indien u ontevreden blijft over onze reactie, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder via deze link.

Schoonderwolf kan dit privacy statement periodiek aanpassen. Op onze websites vindt u de meest actuele versie.